برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

Radio Hamrah


download


download

راضی نبودن از زندگی در خارج و تمایل به مهاجرت به بهشت ایران, محیط خانه : نقش سازنده یا ویرانگر , مسیر رشد, اطمینان در زندگی زناشوئی – پسر ۲۹ ساله در انگلستان و آشنایی با دختر در ایران از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی , آدم شکاک و رفتن به سوی آدم مشکوک – بردن گرین کارت امریکا و مساله مهاجرت – خانم پزشک و چند سال دوستی با  پزشک , نداشتن شور و شوق در پسر برای دیدن دختر , افسردگی پسر به دلیل بیماری خواهر , وابستگی به خانواده


download


download

Dr. Farhang Holakouee coming back to USA after 3 weeks in Europe for his conferences  - Change , making progress , comfort , challenge , love and hate relationship , anxiety , phobia ,  ” no pain no gain ” , resist your comfort zone – 16 years old son , depression , Asperger syndrome , DSM-5 “ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition ” – 15 years old daughter with depression , how to approach your teenage daughter or son


download


download

Inside Out movie 2015 , to understand our emotional world, feelings , allow our self to feel sad/happy/angry , healthy emotional expression – father’s day in USA , lucky to have Dr. Farhang Holakouee as father , a father’s roll to raise children , not only ATM for your children – friendship, social support , surround yourself with people , the way you present your advice , choose your friends widely

Inside out, ” After young Riley is uprooted from her Midwest life and moved to San Francisco, her emotions – Joy, Fear, Anger, Disgust and Sadness – conflict on how best to navigate a new city, house and school. “