برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


مرد ۵۱ ساله و همسر ۳۹ ساله با یک فرزند ۱ ساله، مساله آوردن فرزند دوم – مشخصات بیماری اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، صدا‌های مفید یا صدا‌های غیر مفید، مساله پیغمبران، وحی، شناخت علمی‌، شناخت فلسفی‌، شناخت مذهبی‌، نادانی حیرت انگیز انسان، حوزه مذهب، راه انداختن دکّان ها، جهان و کیهان و این ور و اون ور، عرفان، اختراعات و اکتشافات – اجاره دادن ملک در کانادا و مشکلات مالی و حقوقی، دادگاه و وکیل، گرفتاری با مستاجر ایرانی‌، پذیرفتن خطر‌های بیزینس یا تجارت، ریسک اجاره‌ دادن، ماجرای طلبکار بودن در فرهنگ ایرانی‌ و فحش و بد و بیراه به خانواده طرف، ورشکستگی در آمریکا – بحث آدم عاقل با آدم بی‌ عقل، هم سطح بودن: اساس گفتگو، تغییر دادن خود و گرفتاری با اعمال و گفتار دوست و آشنا، مساله غیبت کردن، همرنگ جماعت شدن، کمک کردن به دیگران، انگیزه و هدف، گدای محبت، تشنه محبت، محتاج محبت، ریشه محبت و مهربانی، آدم مهربان و آدم مهر طلب – دوستی‌ دختر ۲۸ ساله با پسر ۲۹ ساله، نداشتن کشش جنسی‌ به پسر، شوهر یا نوکر، ترس از صمیمیت، ترس از تعهد، رابطه مبتنی‌ بر نیاز، استفاده ابزاری از دوست پسر، رابطه شل کن سفت کن، مشکل رابطه جنسی‌ با پسر

4 Responses to Thursday 03.October 2013 – رازها و نیازها ۱۱ مهر ۱۳۹۲