برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی

برنامه رادیو ایران ۲۰ خرداد و ۱۰ ژوئن به روز شد : اینجا گوش کنید و دانلود کنید

انتظار و توقع از دیگران

8 Responses to Thursday 20. July 2013 – رازها و نیازها ۳۰ خرداد ۱۳۹۲