برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


خانم ۵۰ ساله در انگلستان و شوهر انگلیسی‌ ۵۵ ساله، گم شدن لباس‌های زیر زن، علاقه شوهر به زن بودن و پوشیدن لباس‌های زنانه، داشتن رابطه جنسی‌ مرد با مرد‌های دیگر، بودن مرد با پنج مرد مختلف در یک هفته، تنوع پرستی‌ جنسی‌، بای سکشوال، همو سکشوال، نقل مکان مرد به استرالیا، شک زن برای طلاق به دلیل علاقه به مرد – نیاز فیزیکی‌ و روانی‌ و اجتماعی، بحث خدا، باور مردم و برداشت عمومی، باور و اعتقاد، علم و واقعیت، اثبات یا رد و نفی خدا، خدای انسان گونه، انسان خدا گونه، مساله لذت و شادی در زندگی‌، حظّ و کیف و خوشبختی‌، سلامت فیزیکی‌ و روانی‌، مسیر رشد و تکامل – صحبت‌های رئیس جمهور جدید ایران در سازمان بین الملل، آزادی، عدالت، بردباری و شکیبایی، خشونت، سنگسار و اعدام و شلاق، افراط گرایی، حذف رشته‌ها در دانشگاه، تحصیل دختران، انتخاب مذهب، دموکراسی، حکومت مردم بر مردم – روانشناسی‌ مثبت، بحث علمی‌ فلسفی‌، تفکیک و تایید، گروه‌های مختلف با اهداف اقتصادی، خدمت سربازی و آموزش، وارد شدن به گروه ها

8 Responses to Thursday 26.September 2013 – رازها و نیازها ۴ مهر ۱۳۹۲