برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download

download

پسر ۳،۵ ساله، اضطراب غریبه ها، کودکان و کتک زدن همدیگر، مساله دفاع کردن کودک از خود، مساله فارسی حرف زدن یا خارجی‌ حرف زدن کودکان، کلمات فارسی و مفهوم آن برای کودک – مساله اراده، تعقیب هدف ها، دلیل نداشتن اراده برای رژیم لاغری، احتیاج، انگیزه، هدف – خانم ۵۳ ساله، مشکل برای تصمیم گیری، اشتباه و شکست و حرف مردم، نگرانی برای اتفاقات احتمالی‌ بد، مشکل برای نقل مکان از یک ایالت به ایالت دیگر – خانم متأهل ۳۸ ساله و رابطه با پسر ۲۰ ساله – فوت پدر بزرگ در ایران و پنهان کردن از نوه‌ ۸ ساله در خارج، خانم ۶۰ ساله و کم شدن توجه و تمرکز – پسر ۱۰ ماهه و عادت کردن به تکان داده شدن هنگام خواب

214 Responses to Tuesday 11.June – رازها و نیازها ۲۱ خرداد تلویزیون پارس