برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


تمایل زن به مهاجرت به ایران با بچه‌ها و رها کردن شهر منزوی در خارج از ایران – محتاط بودن مرد برای نزدیک شدن به زنان، رابطه زن و مرد، ماجرای رابطه جنسی‌ و نقش زن و مرد، ازدواج یا برده داری یا روسپی گری، مفهوم برابری، محیط آموزشی و محیط خانواده، احترام و ادب به زن یا کمتر دیدن زن، خرجی دادن به زن، دو امتیاز آقایان به خانم‌ها : وزن و پشم – مسائل ایران، مراکز اتمی‌ و دنیای غرب، حمله احتمالی‌ به ایران – تک دختر ۲۱ ساله در کانادا و دوستی‌ با پسر با فرهنگ و مذهب متفاوت – عصبی، عصبانی‌، خوب بودن و بد بودن انسان ها، عقل و واقعیت و علم، وجود خدا و مساله علم، تئولوژی، باور به خدا و استدلال علمی‌ – مهندس هوا و فضا ۲۸ ساله در آمریکا، کنار کشیدن دختر‌ها پس از مدتی‌ دوستی‌ با پسر، ” قوچ علی‌ ” بودن یا احساساتی‌ بودن، شخصیت مهر طلب